พบปัญหาการโหลด ActiveX เชิญที่นี่


      ประกาศการปิดปรับปรุง Server วันที่ 8 มิถุนายน เพื่อทำการ Update และปรับปรุงระบบ Patch ของ FreeStyle ทีม FreeStyle ขอเรียนให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 – 14.00 น. ในการปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์ ครั้งนี้ จะมีการ Update เปลี่ยนแปลงระบบการ Patch ของ FreeStyle เนื่องจากในอนาคต การ Update ของ FreeStyle จะมีระบบต่างๆเข้ามามากและมีขนาดใหญ่กว่าเดิม แต่ด้วยระบบการ Patch ระบบใหม่ที่จะ Update ในวันที่ 8 นี้ จะทำให้ใช้การโหลดน้อยลงอย่างมาก
และทำให้ผู้เล่นพบปัญหาการ Patch น้อยลง

 โดยระบบใหม่นี้เป็นระบบที่ใช้ในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และในอนาคตทุกประเทศที่ให้บริการ FreeStyle จะทำการเปลี่ยนระบบ Patch เป็นแบบใหม่นี้ทั้งหมด

 การ Update ในวันที่ 8 มิถุนายน นี้ จะมีการ Update เฉพาะส่วนของระบบการ Patch ใหม่เท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหาแทรกซ้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้น แต่หากผู้เล่นพบปัญหาระหว่างการโหลดและการเล่นเกม ท่านสามารถแจ้งปัญหาเข้ามาให้เราตรวจสอบได้ทันที ที่นี่  ทั้งนี้เพื่อการตรวจสอบและปรับปรุงระบบ Patch ใหม่ให้สมบูรณ์และมีปัญหาน้อยที่สุด

 ในวันที่ 8 มิถุนายน นี้ หลังเวลา 14.00 น. เมื่อท่านเข้ามาทำการ Login ใน FreeStyle จะพบข้อความให้ Download ActiveX ใหม่ ดังนี้
 
หมายเหตุ :  File ต่างๆที่มีให้โหลดสำหรับการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป

การลง ActiveX

    ให้ทำการคลิกขวาที่ Bar ด้านบนตามรูปและเลือก Install จะมีการ Patch แต่หน้าตาจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเป็น
แบบ Bar เดียวแบบนี้


 
โดยหากเป็นผู้เล่นที่เล่นอยู่ประจำจะโหลดประมาณ 100K เท่านั้น ก็จะสามารถเข้าเกมได้ตามปกติ

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

หากท่านพบอาการเหล่านี้

1.ขึ้นโหลด 2  แถวและมีข้อความ Unable to connect to FTP Server

2.เมื่อ Login และมี Error “libdfp.dll”เกิดขึ้น


 

อาการต่างๆเกิดจากปัญหาไม่สามารถติดตั้ง File ActiveX ได้อาจเกิดขึ้นจากการ Set ค่าความปลอดภัยใน Browser ท่านสามารถแก้ไขได้โดยการโหลด File ที่นี่ และทำการติดตั้งไปยัง Drive Windows ดังนี้

1.โหลด File DirectActiveX.zip
2.ทำการคลิกขวาที่ File เลือก Extract (หรือ Unzip แล้วแต่โปรแกรม Zip ที่ใช้)


 (ตัวอย่างการ Extract ไปที่ Desktop)


หลังจากนั้นไปดูที่จุดหมายที่เรา Extract ไว้จะพบ File “DirectActiveX.exe”
3.ทำการเปิด File ขึ้นมา


  กด NEXT>


  กด Browse หา Folder ที่ลง Windows ไว้ (โดยทั่วไปจะเป็น C:\Windows\) โดยเลือกตาม Drive ที่แต่ละเครื่องลง Windows ไว้ เพื่อติดตั้ง File ลงไปใน Folder Windows

4.กด Install


5.กด Finish


6.ลองเข้าเกมอีกครั้ง

       หรือหากสามารถขึ้นหลอดโหลด 1 หลอดแล้ว แต่ไม่สามารถ Load Patch จบจนเข้าเกมได้ ท่านสามารถโหลด Manual Patch ได้ที่นี่ หลังลง Manual Patch กรุณากลับไปตรวจสอบการลง ActiveX ใน File ข้างต้น...

 

ไฟล์ตัวเต็ม

                ไฟล์ย่อย  (สำหรับคนที่เล่นได้ พอเปลี่ยน Version โหลดไม่ได้)     

ตำเตือน ถ้าโหลดก่อนวันที่ 8 มิถุนายน จะไม่สามารถเข้าเกมได้ 

*** ผู้ที่ลง Manual Patch ต้องลง Active X ที่ให้โหลดข้างต้นด้วย หากพบ Error

   จึงแจ้งมาเพื่อทราบรายละเอียดการ Update และวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
      FreeStyle Street Basketball Team
Update : 4 June 2009