รับสมัคร Rookie ฝีมือดีเข้าร่วมทีม DK FreeStyle ด่วน !

     หากคุณเป็นคนไฟแรง มีใจรักงานบริการ มุ่งมั้นในการทำงานเป็นทีมและกำลังมองหาตำแหน่งงานที่ท้าทายความสามารถ คุณคือคนที่เรามองหามาร่วมทีมในตำแหน่ง

      Game Support FreeStyle

     Level : Staff   Position : Game Support Staff  
     Job Detail :

-          ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยในเกม ลงโทษผู้เล่นที่กระทำผิดกฎกติกา

-          ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมแก่ผู้เล่นตามสมควร, แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ผู้เล่น

-          ตรวจสอบข้อผิดพลาดภายในเกม หรือความผิดปกติในการให้บริการแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

-          จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกมตามที่ได้รับมอบหมาย

-          รวบรวมข้อมูลในการทำงานส่งผู้บังคับบัญชาเพื่อจัดทำรายงานต่างๆ และทำงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย     

     Qualifications :

-          สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

-          มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ, อินเตอร์เน็ท ได้ดีเยี่ยม, สามารถทำงานเป็นกะ

-          มีใจรักงานให้บริการ และทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

-          ผู้สมัครที่ มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี่ใหม่ๆ รวมทั้งเกมออนไลน์ต่างๆ การพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีรับสมัครผู้พิการที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ     

     ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือสนใจสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมนำรูปถ่าย และ หลักฐานการสมัครงานมาด้วย ในเวลา 10.00-17.00 น. ( หยุดเสาร์-อาทิตย์ ) ที่ บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 16  อาคารยู เอ็ม ทาวเวอร์