วิธีการเริ่มเกม FreeStyle

     คลิกที่ Icon FreeStyle ที่หน้าจอ หรือเข้าไปที่ Website www.fsonline.in.th จากนั้น แล้วคลิกที่ "Login" และทำการ Login ด้วย Play ID

 

     เมื่อทำการ Login เรียบร้อยจะแสดงข้อมูลของ Play ID จากนั้น คลิก "เริ่มเกม" จากนั้นจะมี Launcher แสดงขึ้นที่หน้าจอ คลิกที่ปุ่ม "Start"

 

 

หมายเหตุ
     หากเกิดปัญหา Launcher ไม่แสดง อาจเนื่องมาจาก ในเครื่องยังไม่มีตัวเกม FreeStyle อยู่จะต้องทำการ Install ตัวเกมก่อน สามารถดูรายละเอียด วิธีการ Install ได้ ถ้าไม่มีตัวเกมสำหรับ Install สามารถ Download ได้ ที่นี่